Mã số – mã vạch

Mã số – Mã vạch

Kiểm Tra Sản Phẩm là Chi nhánh phía Nam của Tổ chức GS1 Việt Nam (mã số - mã vạch) với các nhiệm vụ: Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký sử dụng mã số - mã vạch của tổ