Dầu khí

Năng lực kỹ thuật chính

Thử nghiệm các sản phẩm dầu khí như khí hóa lỏng, xăng,
dầu diesel, dầu đốt lò, dầu hỏa, dầu mở bôi trơn, các chất
phụ gia dầu mỏ.

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, ASTM, ISO, BS,…

Thiết bị chính

Máy đo trị số octan theo của xăng ASTM D 2699, D 2700
Máy đo trị số cetan của dầu diesel theo ASTM D 613
Máy quang phổ hấp thu nguyên tử
Máy sắc ký khí (GC)
Bom nhiệt lượng tự động
Máy chưng cất nhiên liệu tự động
Máy đo nhiệt độ chớp cháy tự động
Máy chuẩn độ điện thế

Máy chuẩn độ điện lượng Karl Fischer
Thiết bị đo độ nhớt
Máy đo hàm lượng cặn carbon
Máy đo khối lượng riêng tự động
Máy đo nhiệt độ đông đặc tự động
Máy đo hàm lượng lưu huỳnh bằng tia X
Các thiết bị thử nghiệm nhiên liệu,
dầu bôi trơn, khí hóa lỏng khác …