Dịch vụ trang bị

Sản xuất và cung cấp chuẩn đo lường, phương tiện đo kiểm như: chuẩn khối lượng, chuẩn dung tích, thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh, thiết bị kiểm định công tơ điện, cân bàn, cân ô tô…
Cung cấp các chất chuẩn, thiết bị, phương tiện đo kiểm, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm…
Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo kiểm, thiết bị phòng thí nghiệm.