Dich vụ

Kiểm Tra Sản Phẩm cung cấp các dịch vụ hổ trợ các hoạt động đo lườngthử nghiệm dưới đây:

Kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo khối lượng lớn (Cân ô tô, cân bàn, cân phễu, cân bồn, cân quá tải,…)

Thử nghiệm phương tiện đo khối lượng lớn phải qua phê duyệt mẫu theo quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN

Đánh giá tình trạng hoạt động và xác nhận hiệu lực của thiết bị/phương tiện đo

Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật

Tư vấn lập các dự án đầu tư và trang bị phòng thí nghiệm

Cân sàn điện

Cân sàn điện