Đo lường cơ

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩnkiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo lực, ngẫu lực, độ cứng, áp suất.

Thiết bị chính

Vòng lực chuẩn 50 kN đến 2,5 MN
Cảm biến lực đến 5 MN
Máy hiệu chuẩn lực vạn năng
Máy hiệu chuẩn ngẫu lực.
Chuẩn độ cứng Rockwell, Brinell, Vickers
Chuẩn độ dai va đập
Thiết bị chuẩn áp suất tải trọng chết đến 110MPa
Đồng hồ chuẩn áp suất đến140 MPa
Thiết bị chuẩn áp suất hiện số 350 mbar đến 700 bar
Thiết bị chuẩn vi áp -12,5 mbar đến 12,5 mbar
Thiết bị áp suất tuyệt đối tải trọng chết 0,1 MPa đến 7 MPa
Thiết bị áp suất tải trọng chết -0,1 MPa đến 0,1 MPa