Đo lường điện

Năng lực kỹ thuật

Hiệu chuẩnkiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo
điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số,
thời gian, công suất, năng lượng, cao thế.

Thiết bị chính

Chuẩn điện áp một chiều
Điện trở chuẩn, điện dung chuẩn, điện cảm chuẩn
Máy đo điện vạn năng
Máy chuẩn điện vạn năng
Máy đo LCR
Chuẩn đối chứng công suất và năng lượng

Đo lường điện

Đo lường điện

Công tơ điện chuẩn
Hệ thống kiểm định/chuẩn máy
biến áp và máy biến dòng đo lường
Máy đo cao thế
Máy đo/phát tần số
Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ thời gian