Đo lường

Các câu hỏi thường gặp về đo lường

1. Xin cho biết sự khác nhau giữa “kiểm định” và “hiệu chuẩn”?
2. Các phương tiện đo nào thì áp dụng hình thức kiểm định, các phương tiện đo nào thì áp dụng hình thức hiệu chuẩn?
3. Giá hiệu chuẩn, kiểm định được quy định như thế nào?
4. Các đơn vị đo lường cơ bản theo hệ SI?
5. Trung tâm Kỹ thuật 3 có các chi nhánh ở các tỉnh khác không? nếu có thì Trung tâm có nhận mẫu tại chi nhánh đó không?
6. Giấy chứng nhận Kiểm định/Hiệu chuẩn do Quatest 3 cấp có được công nhận ở nước ngoài không? nếu có là những nước nào?
7. Xin Trung tâm Kỹ thuật 3 cho biết chu kỳ Kiểm định/ Hiệu chuẩn là bao lâu?
8. Phương pháp Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
9. Lợi ích của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
10. Chi phí của việc Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo?
11. Nơi nhận kết quả Kiểm định/Hiệu chuẩn?
12. QUATEST 3 có thực hiện Kiểm định/Hiệu chuẩn tại hiện trường?