Giám định hàng hóa

Đối tượng

Sản phẩm cơ khí và vật liệu kim loại
Hóa chất, sản phẩm dầu khí (khí hóa lỏng, xăng,dầu D.O, dầu đốt lò, dầu hỏa, dầu mở bôi trơn, các chất phụ gia dầu mỏ), hàng tiêu dùng, đồ chơi trẻ em
Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, nông sản và thức ăn chăn nuôi
Thiết bị điện – điện tử và viễn thông
Vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
Dụng cụ bảo hộ lao động

Dịch vụ giám định

Chất lượng, an toàn, vệ sinh
Định danh hàng hóa theo mô tả của H.S
Số lượng, khối lượng,…
Định mức sử dụng nguyên vật liệu
Tình trạng bao gói, container; độ sạch của hầm hàng…
Lấy mẫu và niêm phong mẫu