Giám định môi trường

Đối tượng giám định

Dây chuyền sản xuất, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu đáp ứng với các yêu cầu quy định về môi trường.
Nước cấp, nước mặt, nước ngầm
Chất thải dạng khí, lỏng, rắn và các loại chất thải khác
Các hệ thống xử lý chất thải

Dịch vụ giám định

Khảo sát, quan trắc, đánh giá thực trạng và tác động môi trường: vi khí hậu, chất lượng không khí, vi sinh, độ rung, độ ồn, hoạt độ phóng xạ, khí thải công nghiệp, chất thải dạng lỏng, rắn và khí
Đo nhiệt độ, độ ẩm, độ bụi trong không khí, cường độ ánh sáng, bức xạ UV, bức xạ X-ray, bức xạ ion α, β, γ trong môi trường
Đo mức áp suất âm (độ ồn), độ rung động của nền đất, công trình
Hàm lượng các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng trong không khí
Đo tốc độ gió, nhiệt độ không khí, lưu lượng không khí trong đường ống, tunnel
Nhiệt độ, hàm lượng bụi, thải lượng, hàm lượng các kim loại nặng trong khí thải công nghiệp
Hàm lượng các kim loại nặng trong bùn thải
Lập báo cáo giám sát môi trường