Giám định an toàn công nghiệp

Đối tượng giám định

Các loại máy, thiết bị, vật tư, hoá chất, bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Các công trình thi công các loại bồn bể, bình chứa, đường ống áp lực, các loại kết cấu thép, nhà xưởng, các công trình công nghiệp.
Các loại thiết bị, kết cấu có sử dụng phương pháp hàn như nồi hơi, thiết bị áp lực, đường ống, kết cấu thép.

Dịch vụ giám định

An toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghiệp
Chứng nhận quy trình hàn, chứng nhận thợ hàn
Giám sát thi công các hạng mục công trình, kết cấu kim loại
Kiểm tra không phá hủy – NDT (RT, PT, MT, LT, UT, Phased Array, PMI…)