Đồ gỗ gia dụng

Năng lực kỹ thuật chính

Thử nghiệm bàn ghế trong nhà và ngoài trời
Thử nghiệm các dụng cụ và trang thiết bị thể dục thể thao.

Phương pháp thử nghiệm

BS, BS EN, DD ENV, DIN, NF D, ISO, JIS, ANSI/BIFMA,…

Thiết bị chính

Thiết bị thử va đập mặt ghế
Thiết bị thử mỏi lưng ghế
Thiết bị thử va đập và ổn định

Thiết bị thử mỏi tay ghế
Thiết bị thử bàn
Thiết bị thử mỏi xoay mặt ghế