Hàng tiêu dùng

Năng lực kỹ thuật chính

Thử nghiệm đồ chơi trẻ em, bao bì thực phẩm
Thử nghiệm các sản phẩm cao su
Thử nghiệm giấy và các sản phẩm từ giấy
Thử nghiệm nhựa và các sản phẩm từ nhựa
Thử nghiệm sơn và chất phủ
Thử nghiệm vải, sợi, quần áo, giày, da

Phương pháp thử nghiệm
TCVN, EN, ASTM, ISO, JIS, BS, BS EN, KS,…

Thiết bị chính

Máy thử vạn năng
Máy quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourrier
FTIR
Máy thử lão hóa thời tiết nhân tạo
Máy thử bền màu bằng đèn xenon
Máy thử bền màu bằng đèn thủy ngân cao áp
Máy thử nhiệt độ hóa mềm Vicat

Thiết bị thử nghiệm về giấy
Thiết bị thử nghiệm về cao su
Thiết bị thử nghiệm về sơn
Thiết bị thử nghiệm về vải sợi
Thiết bị thử nghiệm bao bì
Máy thử áp lực nước cho ống nhựa
Máy thử va đập ống nhựa.