Mã số – Mã vạch

Kiểm Tra Sản Phẩm là Chi nhánh phía Nam của Tổ chức GS1 Việt Nam (mã sốmã vạch) với các nhiệm vụ:

Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký sử dụng mã sốmã vạch của tổ chức, doanh nghiệp.
Cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng mã số – mã vạch.
Tư vấn và đào tạo triển khai ứng dụng mã số – mã vạch, các giải pháp nhận dạng điện tử khác theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và điều hành sản xuấtkinh doanhdịch vụ, các công cụ hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm và dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mã số - Mã vạch

Mã số – Mã vạch