Mã số vạch

Các câu hỏi thường gặp về mã số mã vạch

1. Mã số mã vạch là gì?
2. Mã số, mã vạch tật phẩm là gì?
3. Các loại mã số, mã vạch tiêu chuẩn quốc tế?
4. Lợi ích sử dụng mã số mã vạch?
5. Làm thế nào để có MSMV trên sản phẩm, hàng hóa?
6. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm những gì?
7. Phí đăng ký sử dụng MSMV?
8. Địa chỉ đăng ký sử dụng MSMV?