Đào tạo hệ thống

Đào tạo về hệ thống quản lý:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
Hệ thồng quản lý an toàn thông tin ISO 27001
Hệ thồng quản lý trách nhiệm xã hội ISO SA 8000
Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001
Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025
Một số hệ thống quản lý khác: ISO/TS 16949, BRC, IFS, HACCP, GMP, GLP, GSP, GLOBAL G.A.P…
Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc an toàn ISO 19011

Đào tạo kỹ thuật thí nghiệm:

Đào tạo kỹ thuật thí nghiệm:

Đào tạo công cụ cải tiến năng suất – chất lượng:

TQM, QCC, QFD,COQ, IE, SQC, New 7 tools, 5S,Benchmarking, Kaizen…

Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

Cơ sở tiêu chuẩn hóa, cơ sở đo lường học, công tác kiểm tra chất lượng trong doanh nghiệp
Kiểm định viên đo lường (cân thông dụng, áp suất, cột đo nhiên liệu, áp kế, đồng hồ nước lạnh, công tơ điện,…)
Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Đào tạo kỹ thuật thí nghiệm:

Độ không đảm bảo đo trong phòng thí nghiệm
Các phương pháp thử nghiệm tính chất cơ lý hóa của các loại vật liệu kim loại, xi măng, bêtông, vật liệu xây dựng,…
Các phương pháp thử nghiệm về thành phần dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Các phương pháp thử nghiệm NDT (RT, PT, MT, UT,…)
Phương pháp hiệu chuẩn các phương tiện đo (cân phân tích, nhiệt kế, dụng cụ đo điện, máy lực, dụng cụ đo lực, máy đo độ ẩm hạt,…)
Một số phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn khác theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp