Tag: điện từ

Tương thích điện từ (EMC)

Năng lực kỹ thuật chính Phòng thử nghiệm EMC do TDK Corporation Japan thiết kế và trang bị đồng bộ theo các chuẩn mực quốc tế IEC (ủy ban kỹ thật Điện quốc tế), FCC (US), VCCI (Nhật Bản). Buồng