Tag: NDT

Cơ khí – NDT

Năng lực kỹ thuật chính Thử nghiệm các chỉ tiêu về cơ tính và thành phần hóa các sản phẩm và vật liệu kim loại. Thử kéo, thử uốn, thử nén, độ cứng. Thử va đập, đâm xuyên, thử mỏi.