Tag: viên nang giảm cân

Yêu cầu thanh kiểm tra lưu hành viên nang giảm cân Ô mai EVA nice

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra việc lưu hành các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe/nguyên