Thông tin – Tiêu chuẩn

Kiểm Tra Sản Phẩm cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu cuả tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân:

Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
Các quy chuẩn kỹ thuật trong nước (QCVN)
Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, GOST, BS, IS, AS, DIN, NF, ANSI, KS…
Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, CODEX, OIML…
Các tiêu chuẩn của các hiệp hội chuyên ngành: ASTM, AOAC, AOCS, APHA, ASME, API, AWS,…
Các tạp chí hoặc tài liệu chuyên ngành khác.

Thông tin - Tiêu chuẩn

Thông tin – Tiêu chuẩn

Khi quý Khách hàng có nhu cầu tham khảo hoặc đặt mua tài liệu, xin vui lòng liên hệ với thư viện của Kiểm Tra Sản Phẩm