Tương thích điện từ (EMC)

Năng lực kỹ thuật chính

Phòng thử nghiệm EMC do TDK Corporation Japan thiết kế và trang bị đồng bộ theo các chuẩn mực quốc tế IEC (ủy ban kỹ thật Điện quốc tế), FCC (US), VCCI (Nhật Bản). Buồng hấp thu SAC 3 m có khả năng
thử nghiệm trong dải tần số từ 26 MHz đến 40 GHz, buồng chắn nhiễu có khả năng thử nghiệm trong dải tần số từ 10 kHz đến 10 GHz.
Thử nghiệm về tương thích điện từ cho các nhóm sản phẩm điện-điện tử như thiết bị điện, điện tử gia dụng, máy tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông…
Phòng thử nghiệm EMC được Bộ Truyền thông và Thông tin chỉ định là phòng thử nghiệm EMC cho các sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông từ tháng 7-2007.

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, QCVN, IEC/CISPR, EN, FCC, ITU

Thiết bị chính

Buồng hấp thu bán cách nhiễu 3 m
Buồng điều khiển
Buồng chắn nhiễu
Đầu thu can nhiễu điện từ
Máy phát tín hiệu

Bộ khuếch đại
Anten lôga lưỡng cực tuần hoàn
Bộ ghép / tách tín hiệu
Đồng hồ đo công suất