Vật liệu – Cấu kiện xây dựng

Năng lực kỹ thuật chính

Thử nghiệm bêtông nhựa, bêtông xi măng
Thử nghiệm xi măng, vữa xây dựng
Thử nghiệm cát, đá, sỏi
Thử nghiệm đất, đất sét
Thử nghiệm gạch lát, gạch xây
Thử nghiệm bột khoáng, bộ trét tường
Thử nghiệm bêtông và bêtông cốt thép
Thử nghiệm gốm sứ vệ sinh
Thử nghiệm vật liệu lợp
Thử nghiệm cọc BTCT, cọc ván, cọc khoan nhồi,…

Vật liệu - Cấu kiện xây dựng

Vật liệu – Cấu kiện xây dựng

Phương pháp thử nghiệm

TCVN, ASTM, BS, AASHTO, AS, JIS,…

Thiết bị chính

Máy thử nén bêtông 2 MN, 3 MN
Máy thử nén xi măng, vữa, gạch 250 kN
Các máy thử uốn, kéo xi măng, bêtông, gạch ngói, tấm lợp…
Máy thử Marshall và CBR (California Bearing Ratio)
Các thiết bị thử cốt liệu bêtông
Máy siêu âm bêtông, búa thử bêtông
Máy định vị cốt thép trong bêtông
Thiết bị đo mật độ và độ ẩm của đất và bêtông nhựa
Máy thử độ chống thấm bêtông
Thiết bị phân tích đáy cọc(Pile Driving Analyse-PDA)
Impact Echo

Thiết bị xác định hàm lượng nhựa trong bêtông nhựa
Thiết bị thử đầm nén tiêu chuẩn và độ chặt của đất
Thiết bị thử mô đun đàn hồi, độ võng của lớp mặt và nền đường
Các thiết bị thử nghiệm chuyên dùng cho gạch gốm
Thiết bị thử nhiệt thủy hóa xi măng.
Thiết bị thử độ bám dính giữa vật liệu nền và vật liệu phủ
Thiết bị kiểm tra tính toàn vẹn của cọc (Pile Integrity Test – PIT)
Thiết bị siêu âm cọc nhồi (Sonic Logging Test)